Plinacro na 31. međunarodnom znanstveno-stručnom susretu stručnjaka za plin u Opatiji

U organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), u Opatiji je od 4. do 6. svibnja 2016. održan 31. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin, koji je, kao i svake godine, okupio više stotina domaćih i međunarodnih stručnjaka. Skup je, tradicionalno, kroz znanstveno-stručna predavanja i panel diskusije dao sustavan pregled aktualnosti u plinskom sektoru Republike Hrvatske, kao i ključnih smjernica njegova budućeg razvoja.

Skup je otvorio predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Miljenko Šunić, a uvodnim riječima, na svečanom otvaranju, sudionicima su se obratili Leo Prelec, zamjenik ministra  gospodarstva, Dalibor Pudić, član upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije te predstavnici energetskih tvrtki, sponzora skupa. Prelec je najavio kako su u pripremi izmjene i dopune Zakona o tržištu plina, čija bi puna primjena trebala započeti od 1. travnja 2017. godine. One bi, među ostalim, trebale donijeti potpunu liberalizaciju veleprodajnog tržišta plina te podjelu podzemnog skladišta plina na strateški dio i dio koji će biti slobodan na tržištu.


U ime tvrtke Plinacro pozdravni govor održao je predsjednik Uprave Marin Zovko, istaknuvši u uvodnom dijelu svog izlaganja kako Plinacro ove godine obilježava 15 godina otkako je, izdvajanjem iz Ine, utemeljena tvrtka te kratko ilustrirao razliku uzmeđu tadašnjeg i trenutnog stanja hrvatskog plinskog transportnog sustava, odnosno što je sve Plinacro napravio u prethodnom razdoblju. U nastavku je naglasio kako danas Plinacro na europskom tržištu plina nastavlja uvoditi, organizirati, provoditi i unaprijeđivati aktivnosti koje su propisane pravilima za otvoreno tržište plina. Spomenuo je kako su tijekom prošle i ove godine završene pripreme za primjenu dviju europskih Uredbi (mrežnih pravila za raspodjelu kapaciteta na interkonekcijama-Uredbe CAM i pravila za interoperabilnost). Zaključno, istaknuo je kako su Plinacrovi stručnjaci snažno fokusirani i na daljnji rad na strateškim razvojnim projektima, posebno izdvojivši LNG terminal i na njega vezane otpremne plinovode te Jonsko-jadranski plinovod (IAP).  

U nastavku skupa svoje su radove i ove godine prezentirali Plinacrovi stručnjaci. Sudionici su tako, među ostalim, bili u prilici doznati više o projektima izgradnje kompresorske stanice na plinskom sustavu Plinacra i rekonstrukcije i nadogradnje mjernog sustava kvalitete plina te o sufinanciranju Plinacrovih projekata iz EU fondova.
 
Popis predstavljenih stručnih radova čiji su autori i/ili koautori zaposlenici Plinacra:
  1. Elizabeta Hribar, Silvija Krsnik, Dario Ferenčaba: „Rekonstrukcija i nadogradnja mjernog sustava kvalitete plina Plinacra“
  2. Zoran Bulić, Hrvoje Krhen: „Projekt izgradnje kompresorske stanice na plinskom sustavu Plinacra d.o.o.“
  3. Florijana Đedović, Marijan Svjetličić: „Novi projekti plinskog transportnog sustava i fondovi EU“
  4. Vladimir Đurović: „Prirodni plin u Republici Hrvatskoj i Republika Hrvatska u prirodnom plinu“
  5. Branimir Mučnjak, Daniel Mikulek: „Tehničko-prostorna problematika zaštite koridora magistralnih plinovoda s naglaskom na postupak legalizacije u zaštitnom koridoru“
  6. Željko Ulip, Josip Jovanovac: „Digitalizirana radijska mreža za prijenos podataka SCADA sustava“
  7. Antonijo Bolanča (HROTE), dr.sc. Darko Pavlović: Nova tehnološka rješenja u kartiranju i nadzoru trase plinovoda“