Plinacro donosi nova Mrežna pravila transportnog sustava

Operator transportnog sustava Plinacro d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da je na svojoj 22. sjednici Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donijelo Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.

Operator transportnog sustava Plinacro d.o.o. je temeljem Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/14-02/214, Urbroj:371-01/15-21:) od 30. listopada 2015., donio Mrežna pravila transportnog sustava koja stupaju na snagu 1. studenog 2015.

O Prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 29. rujna do 13. listopada 2015. Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata, odnosno predstavnika zainteresirane javnosti:

Datoteke:

- Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju / neprihvaćanju istih)
- Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju
- Mrežna pravila transportnog sustava (10/2015.)