Mrežna pravila transpornog sustava (1.1.2015)

OKONČANA JAVNA RASPRAVA

Plinacro kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave vezane uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.
Javna rasprava održala se od 5. do 20. prosinca 2014. godine.
Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.

U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti:
  1. Prvo plinarsko društvo d.o.o., Zagreb
  2. Anonimni sudionici.
Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.

30. prosinca 2014. godine HERA je na sjednici upravnog vijeća dala suglasnost na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava koja stupaju na snagu 1.1.2015. godine.


DATOTEKE

Mrežna pravila transportnog sustava (1.1.2015.)
Popratni dokument
Rezultati javne rasprave
Savjetovanje
Izvješće o provedenom savjetovanju