Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi

Plinacro kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezanu uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 5. do 20. prosinca 2014. godine.
 
Plinacro je, kao operator transportnog sustava, na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa:: 310-05/14-02/98, Ur. broj 371-01/14-03) od 29. svibnja 2014. godine, donio Mrežna pravila transportnog sustava.
 
U svrhu uvođenja novog modela uravnoteženja transportnog sustava te unaprjeđenja raspodijele dnevnih količina plina na izlazima iz transportnog sustava koji su ujedno ulazi u distribucijski sustav potrebno je izmijeniti i dopuniti određene odredbe Mrežnih pravila transportnog sustava te iste uskladiti s odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava i odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina koja će stupiti na snagu od 1. siječnja 2015. godine.
 
S obzirom da se ukazala potreba za izmjenom i dopunom određenih odredba Mrežnih pravila transportnog sustava, Plinacro, sukladno članku 145. Mrežnih pravila transportnog sustava, predlaže novi Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu korisnici@plinacro.hr najkasnije do 20. prosinca 2014. godine. Pri tome molimo da:
DATOTEKE