Plinacro donosi nova Mrežna pravila transportnog sustava

Sukladno odredbama članka 84. stavka 3. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine" broj 28/13, 14/14)  te temeljem Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava (Klasa: 310-05/14-0/98, Urbroj: 371-01/14-3 od 29. svibnja 2014. godine) Hrvatske energetske regulatorne agencije, Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava, donosi nova Mrežna pravila transportnog sustava koja stupaju na snagu 1. lipnja 2014. godine.

Mrežna pravila transportnog sustava (Klasa: PL-13/5158, Ur.broj: UP-14-8) možete pronaći ovdje.