Plinacro, kao operator transportnog sustava, dobio suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava

Sukladno odredbama članka 84. stavka 3. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13) te temeljem Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava (Klasa: 310-05/13-01/41, Urbroj: 371-01/13-3 od 23. prosinca 2013. godine) Hrvatske energetske regulatorne agencije, Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava, donosi nova Mrežna pravila transportnog sustava.
Novim Mrežnim pravilima transportnog sustava uređuje se:
Mrežna pravila transportnog sustava stupaju na snagu 1. siječnja 2014. godine, a možete ih pronaći ovdje.