Plinacro sudjelovao na 4. Plinskoj energetskoj konferenciji

Aktualno stanje hrvatskog plinskog gospodarstva, sigurnost opskrbe, daljnji razvoj hrvatskoga plinskog sustava te nastavak plinofikacije Dalmacije bile su ključne teme 4. Plinske energetske konferencije, koja je, u organizaciji zagrebačke tvrtke Energetika marketing, održana  14. i 15. studenog u Splitu. Kao i prethodnih godina, skup je okupio domaće i inozemne stručnjake iz područja energetike, s naglaskom na plin i plinsko gospodarstvo.


 Konferencija je otvorena  uvodnim izlaganjem Borisa Makšijana, voditelja Odjela za energetske sustave Ministarstva  gospodarstva, koji je uvodno podsjetio kako je, završetkom IV. dijela transportnog sustava Like i Dalmacije, odnosno završetkom izgradnje magistralnog plinovoda Bosiljevo-Split, ujedno i izvršen Plinacrov desetogodišnji Plan razvoja, modernizacije i izgradnje plinskog transportnog sustava. Naglasio je kako je taj opsežan projekt jedan od najznačajnijih hrvatskih infrastrukturnih projekata u posljednjih nekoliko desetljeća. U nastavku izlaganja se osvrnuo razvoj hrvatskog plinskog tržišta u prethodnom razdoblju, njegovo trenutno stanje te daljnje perspektive razvoja, kao i planirane značajnije infrastrukturne projekte.

U sklopu uvodnih predavanja, predstavnik Plinacra, dr.sc. Darko Pavlović,  osvrnuo se na ulogu Plinacra, kao operatora transportnog sustava, u razvoju tržišta plina u Hrvatskoj i regiji.  Podsjetio je kako Hrvatska danas ima novi, moderni plinski transportni sustav kojim je pokriveno oko 95 posto teritorija zemlje i koji je već u ovom trenutku povezan sa slovenskim i mađarskim, a preko proizvodnih sustava sjevernojadranskih plinskih polja i s talijanskim plinskim transportnim sustavom. Pritom je naglasio kako je iskoristivost novih magistralnih plinovoda daleko od zadovoljavajućeg, odnosno kako u budućnosti pažnju treba usmjeriti na rješavanje pitanja tržišta i kupaca. Govoreći o unutrašnjem tržištu plina EU, Pavlović je istaknuo kako će daljnji izazovi kao i uloga nacionalnog operatora transportnog sustava a u suradnji s drugim operatorima transportnih sustava zemalja članica EU (kroz Europsku mrežu operatora transportnih sustava ENTSOG) biti u izgradnji jednakog i transparentnog pristupa transportnim kapacitetima i uvođenju nediskriminirajućeg sustava raspodjele nedostatnih transportnih kapaciteta za visokotlačne plinske mreže EU.

U nastavku konferencije predavanje na temu  „Novi plinski sustav Republike Hrvatske i novi projekti – zamah energetskom i gospodarskom razvoju Dalmacije“ održao je  i Vladimir Đurović, direktor Službe strateškog razvoja Plinacra.  Istaknuo je kako  izuzetnost položaja Republike Hrvatske u odnosu na nove dobavne projekte (poput Nabucca, Južnog toka, TAP + IAP, LNG-a…) otvara  nove razvojne mogućnosti, odnosno kako se, povezivanjem našeg plinskog transportnog sustava s plinskim sustavima susjednih zemalja i tim projektima Hrvatska može  integrirati u europske tokove prirodnog plina i tržište i osigurati pouzdanu dobavu prirodnog plina. Osvrćući se na činjenicu da je plinski transportni sustav u svibnju ove godine „dosegnuo“ Split, naglasio je kako to otvara široke razvojne mogućnosti stanovništvu i  gospodarstvu, podsjetivši pritom kako bi  se i projekt Jonsko-jadranskog plinovoda, ključnog projekta za daljnji razvoj hrvatskog plinskog sustava i tržišta plina, trebao ostvariti (i) na području Dalmacije.Zaključnog dana konferencije sudionici organiziran je stručni izlet, u sklopu kojeg su sudionici prisustvovali službenom početku radova na gradnji distribucijske mreže prirodnog plina u Dugopolju te  obišli Plinacrov Plinski čvor (PČ)Split, odnosno Mjerno-regulacijsku stanicu (MRS) Dugopolje.