Prijelaz magistralnog plinovoda Benkovac-Split preko ušća rijeke Krke

Uspješno su završeni radovi na jednoj od tehnički najzahtjevnijih specijalnih točaka za prijelaz magistralnog plinovoda Benkovac-Split je rijeka Krka tj. njezino ušće.
Prijelaz  se izveo sa za to specijalno pripremljenim čeličnim cijevima sa posebnom betonskom oblogom na vanjskoj strani debljine 10cm koja služi za zaštitu cijevi od vanjskih mehaničkih oštećenja, obzirom da se radi o plovnom morskom putu. Ujedno, betonska obloga ima funkciju dodatnog otežavanja cijevi koje je potrebno da bi se ista mogla položiti na morsko dno. Ukupna masa takvog 280m duljine podmorskog cjevovoda je 180 t, te je zahtjevao angažman specijalnih strojeva, ronioca i tehnologija kod polaganja istog na morsko dno.
Priprema rova za polaganje cijevi na morsko dno vršio se sa specijalne platforme (barže) koja je kasnije služila za podršku kod polaganja cijevi na morsko dno.
Polaganje se izvršilo metodom kontroliranog spuštanja, što znači da je cjevovod u cijeloj duljini od 280m bio u koridoru trase plinovoda  podržan uzgonskim elementima u području površine mora, a potom  se kontrolirano spuštao na morsko dno.
Radovi izgradnje na IV. dionici od Benkovca  do Dugopolja teku sukladno terminskom planu čime se stvaraju tehnički uvjeti za ishođenje uporabne dozvole do kraja 2012. godine, sukladno planu. Time će se omogućiti lokalnom distributeru preuzimanje prirodnog plina na mjerno-redukcijskim stanicama (MRS) Tisno, Šibenik, Drniš, Knin, Trogir, Split, te distribucija za potrebe industrije i kućanstava.