Usvojen Plan regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu 2012.-2021.

U skladu sa člankom 12 europske uredbe EC/715/2009, OTS-ovi će objavljivati Plan regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu svake dvije godine. Da bi bili u skladu s ovom obvezom, operatori plinskog transportnog sustava Južnog koridora (Southern Corridor GRIP TSOs) izradili su svoj prvi Plan regionalnog ulaganja u plinsku infrastrukturu (Southern Corridor GRIP).
U projekt Southern Corridor GRIP bili su uključeni OTS-i sljedećih zemalja: Italije, Austrije, Slovenije, Slovačke, Mađarske, Bugarske, Rumunjske i Grčke, te Hrvatske kao pridruženog člana promatrača.
Izvještaj je objavljen, te ga se može naći ili na stranicama uključenih OTS-a ili stranicama  ENTSOG-a  (http://www.entsog.eu/publications/grips.html).