Plin sve bliži Splitu

Plinacro je svakim danom sve je bliži Dugopolju, završnoj postaji drugog investicijskog ciklusa izgradnje i modernizacije plinkoga transportnog sutava Republike Hrvatske. Naime,  građevinski radovi na magistralnom plinovodu od Benkovca do Dugopolja odvijaju se u skladu s planiranim rokovima i dovršit će se sredinom ove godine nakon čega slijedi tehnički pregled i postupak ishođenja uporabne dozvole. Istodobno s radovima na izgradnji magistralnog plinovoda, prema izjavi Viska Haladića dožupana Splitsko-dalmatinske županije koju je prenio Vjesnik, pokrenut je postupak za izdavanje lokacijska dozvola za početak radova u Dugopolju koja se očekuje u travnju, a početak radova na distribucijskoj mreži u srpnju.
Temeljem ugovora koji je Splitsko-dalmatinska županija sklopila s hrvatskom tvrtkom kćeri EVN AG Croatia plin, prvi bi plin trebali dobiti: Split, Stobreč, Žrnovnica, Solin, Kaštela i Trogir te dijelovi Dugopolja, Klisa i Segeta. Prva faza plinofikacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji stajat će 51 milijun eura, a plin bi trebalo dobiti 80.000 korisnika.
Prethodna tema:
Plin sve bliži Splitu
Sljedeća tema:
Uskršnje okupljanje