Imenovana nova Uprava i Nadzorni odbor Plinacra

U četvrtak 23. veljače 2012. godine Skupština društva Plinacra, opozvala je s dužnosti dosadašnjeg direktora  trgovačkog društva Plinacro d.o.o. Jerka Jelić-Baltu te imenovala   Upravu. Za predsjednika Uprave imenovan je Mladen Antunović, za njegova zamjenika Zoran Kopić, a za članove Dražen Kovač, Ratimir Orešković i Radovan Cvek.
Skupština Plinacra d.o.o opozvala je i dosadašnje članove Nadzornog odbora: Darka Horvata, Natašu Novaković, Vladimira Vrankovića i Jure Bitunjca te izabrala nove: Ivu Družića, Josipa Jambrača, Tomislava Stojaka i Fikreta Nasića. Za predsjednika Nadzornog odbora imenovan je Ivo Družić.

Reorganizacija načina upravljanja Plinacrom d.o.o., koju je na temelju odluke Vlade RH kao njezinoga stopostotnog vlasnika provela Skupština Plinacra, učinjena je u cilju učinkovitijeg procesa poslovanja  tvrtkom. Plinacro d.o.o. nastavlja obavljati svoju registriranu djelatnost te će,  u skladu sa svojom misijom i vizijom,  i ubuduće uspješno ispunjavati zadaće koje će pred njega postavljati njegov vlasnik – Vlada Republike Hrvatske.