Predstavljanje razvojnih projekata

Kraj 2011. i početak 2012. ostat će upamćen po izuzetno dinamičnim aktivnostima Plinacrova Sektora razvoja na predstavljanju razvojnih projekata u područjima kroz koje bi trebali prolaziti novi magistralni i međunarodni plinovodi. Nakon izrađenih studija utjecaja na okoliš za plinovode Osijek-Vukovar, Donji Miholjac-Osijek, Lička Jesenica-Bihać (BiH), Dubrovnik-Prevlaka-Dobreč (CG)i Ploče-Dubrovnik odvijali su se postupci ocjene utjecaja zahvata na okoliš. U sklopu provedbe tih aktivnosti organizirani su javni uvidi, odnosno javna izlaganja i rasprave o tim projektima s ciljem, kako ističu u Sektoru razvoja, ostvarenja dvosmjerne komunikacije s lokalnim stanovništvom.  To su zakonom propisani postupci nužni za ishođenje pozitivnih rješenja o prihvatljivosti navedenih objekata za okoliš, kao i stvaranje pozitivnog investicijskog ozračja kod lokalnog stanovništva, ali i najšire društvene zajednice.
Za projekt izgradnje magistralnog plinovoda Ploče-Dubrovnik, u sklopu javnog uvida održana su javna izlaganja u Dubrovniku, Slanom, Stonu i Pločama, a za međunarodni plinovod Dubrovnik-Prevlaka-Dobreč (CG) u općini Konavle i Župi Dubrovačkoj. Za 75-barski magistralni plinovod Osijek-Vukovar javni uvid održan je u u svim jedinicama lokalne samouprave kroz koje prolazi trasa plinovoda, sa javnim izlaganjima u Osijeku i Vukovaru, za 75-barski magistralni plinovod Donji Miholjac-Osijek javno izlaganje održano je u Osijeku, dok su za međunarodni plinovod Lička Jesenica-Bihać  javna izlaganja održana u općinama Saborsko i Rakovica.
Nakon sumiranja rezultata javnih uvida i rasprava slijedi završni postupak ocjene utjecaja zahvata na okoliš spomenutih razvojnih projekata Plinacra i izdavanje Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš koja izdaje nadležno Ministarstvo.