Plinacro postao članom Europskog udruženja operatora plinskih transportnih sustava (ENTSOG)

U četvrtak 15. prosinca 2011. godine u Bruxelussu potpisana je pristupnica kojom je nacionalni operator plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske – Plinacro d.o.o. postao članom Europskog udruženja operatora plinskih transportnih sustava (ENTSOG).
 
Današnje pristupanje Plinacra u članstvo ENTSOG-a – iako u ovom trenutku kao člana promatrača bez prava glasa – omogućava Republici Hrvatskoj sudjelovanje u svim radnim grupama, kao i izravan pristup informacijama vezanim uz plinsko tržište pa time pruža priliku da svoje pravne akte izrađujemo i prilagođavamo s već prihvaćenim europskim aktima i pravilima. Isto tako svi projekti Plinacra koji imaju regionalni ili europski značaj, bit će razmatrani pri donošenju strategija i inicijativa što će osigurati implementaciju tih projektata i daljnji razvoj tržišta plina u  Hrvatskoj. Ulaskom Plinacra u punopravno članstvo ENTSOG-a, nakon primanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju, biti će mnogo lakša prilagodba europskim energetskim pravilima koja će i nama postati zakonska obveza.
 
Europsko udruženje operatora plinskih transportnih sustava službeno je osnovano 1. 12. 2009. godine u skladu s propisima Trećeg energetskog paketa Europske energetske legislative, a njegova osnovna uloga jest stvaranje jedinstvenog europskog plinskog tržišta.  Naime, ENTSOG djeluje u skladu sa zadacima koji su utvrđeni Trećim energetskim paketom i drugim posebnim pitanjima vezanim uz transport plina, a ciljevi organizacije definirani su odredbom Gas Regulation 715/2009. Tako se ENTSOG bavi promoviranjem provedbe i rada internog tržišta plina i prekogranične trgovine, osigurava optimalno upravljanje, koordinirani rad i prihvatljivi tehnički razvoj europske mreže transporta plina detaljno izrađujući mrežna pravila i desetogodišnji razvojni plan sustava unutar zajednice te omogućava pristup informacijama o tržištu plinom.
 
Nacionalni operator plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske – Plinacro d.o.o. još je od 2005. godine član organizacije GIE (Gas Infrastructure Europe), odnosno njegova dijela GTE (Gas Transmission Europe). Ta organizacija zastupa interese infrastrukturne plinske industrije, poput operatora transportnih sustava, operatora podzemnih skladišta i operatora LNG-terminala. Također, GIE djeluje i putem lobiranja za svoje tvrtke-članice (infrastrukturne operatore) u europskim energetskim organizacijama. Od 2002. g. kad je GIE osnovan, organizacija se mijenjala u skladu s Europskom energetskom legislativom te je tako, poštujući propise Trećeg energetskog paketa upravo GIE, odnosno njezina krovna organizacija GTE postala temeljem novog tijela: Europskog udruženja operatora plinskig transportnih sustava (ENTSOG). Promjenom statuta ENTSOG-a i zemlje koje su u pristupnim pregovorima s Europskom Unijom, a članice su energetske zajednice ili EFTE mogu postati članovi promatrači ENTSOG-a (bez prava glasa).
 
 
Sljedeća tema:
Ogulin dobio plin