Donesen novi Tarifni sustav za transport prirodnog plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je novi Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (NN 134/11). Novi Tarifni sustav stupa na snagu 1. travnja 2012. godine, izuzevši odredbe važećeg Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (NN 32/06 i 3/07), kojima se uređuje obračun i naplata naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda. Naime, te odredbe prestaju vrijediti danom stupanja na snagu Odluke o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina, koja tek treba biti donesena u skladu s odredbama novoga Tarifnog sustava. Tekst novoga Tarifnog sustava možete pogledati u dijelu Zakonska regulativa.