Počeli radovi automatskog zavarivanja plinovodnih cijevi

Nakon prethodno provedenih arheoloških i speleoloških istraživanja te rješavanja imovinskopravnih odnosa, radovi na izgradnji budućega magistralnog plinovoda Benkovac–Dugopolje u punom su zamahu. Trenutačno su, od ukupno 96 km trase, pripremljena (raskrčena i očišćena) 45 km radnog pojasa, iskopana su 24 km rova i nanizan 31 km cijevi. A ovih je dana počelo i izvođenje radova automatskog zavarivanja plinovodnih cijevi. Naime, kako bi se dodatno povećala kvaliteta zavarenih spojeva cijevi na trasi plinovoda, Plinacro je još u natječajnoj dokumentaciji za izvođenje radova zahtijevao da veći dio zavara čeličnih cijevi bude izveden postupkom automatskog zavarivanja. Kao što i sama riječ „automatski“ upućuje, riječ je o specifičnom postupku zavarivanja s pomoću stroja koji nadziru atestirani djelatnici i ostalo stručno obučeno osoblje izvođača.
S obzirom da zavarivački radovi čine dio vrlo bitnih aktivnosti pri izgradnji plinovoda, i to ponajprije zboga toga što njihova kvaliteta direktno utječe na eksploataciju i sigurnost plinovoda u radu, ovim se načinom zavarivanja postiže dodatna kvaliteta u odnosu na ručni postupak zavarivanja. Kontrolu kvalitete izvedenih zavarivačkih radova obavlja stručni nadzor za postupke zavarivanja, no s obzirom da je u ovom slučaju ipak riječ o magistralnom plinovodu projektiranoga radnog tlaka od 75 bar, dodatna provjera kvalitete zavarenih spojeva i specijalističkog nadzora nad zavarivanjem povjerena je krovnoj organizaciji za zavarivanje u Republici Hrvatskoj – katedri za zavarivanje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Magistralni plinovod Benkovac–Dugopolje (Split), promjera cijevi 500 mm i radnog tlaka od 75 bar, glavna je dionica IV. dijela Plinovodnog sustava Like i Dalmacije, koji još obuhvaća i regionalni plinovod Šibenik–Knin, odvojne plinovode za Tisno i Trogir te pripadajuće mjerno-redukcijske stanice, to jest mjesta priključenja buduće distributivne mreže za te gradove. Ovaj dio sustava počinje unutar južnog dijela Zadarske županije uz grad Benkovac i općinu  Stankovce, prolazi Šibensko-kninskom županijom na području gradova Vodica, Skradina, Šibenika, Drniša, Knina i općina Pirovac, Tisno, Bilice i Biskupija te se nastavlja sjevernim dijelom Splitsko-dalmatinske županije uz Solin i područjem općina Prgomet, Primorski Dolac, Seget, Lečevica, Klis do Dugopolja. Radovi na izgradnji regionalnih i odvojnih plinovoda u završnoj su fazi i praktično već spremni za prihvat prirodnog plina i njegovo prosljeđivanje koncesionaru za područje Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije – tvrtki EVN Croatia, dok će glavni magistralni plinovod od Benkovca do Dugopolja, dužine 96 km i vrijednosti 108 milijuna kuna, biti dovršen u skladu s planiranim rokovima do kraja srpnja sljedeće godine. Time će Plinacro d.o.o. u cijelosti završiti provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske, a stanovništvu i gospodarstvu Splita kao najvećega grada Dalmacije, omogućiti da nakon izgradnje distributivne mreže rabi ekološki i ekonomski najpogodniji energent današnjice.