Počela izgradnja magistralnog plinovoda od Benkovca do Dugopolja

Uvođenjem u posao izvođača radova te izvođača stručnog i projektantskog nadzora danas je počela izgradnja i posljednje, IV. dionice magistralnog plinovoda Bosiljevo–Split: od Benkovca do Dugopolja. Time je – nakon već gotovo u cijelosti dovršene izgradnje regionalnog plinovoda Šibenik–Knin, odvojnih plinovoda za Tisno i Trogir te pripadajućih mjerno-redukcijskih stanica (MRS) – počela finalna faza izgradnje IV. dijela Plinovodnog sustava Like i Dalmacije.
Nakon što je početkom srpnja potpisan 108 milijuna kuna vrijedan Ugovor o izvođenju radova na IV. dionici magistralnog plinovoda od Bosiljeva do Splita (od Benkovca do Dugopolja) između tvrtke Plinacro d.o.o. kao investitora te Montmontaže d.d. kao vodećeg člana poslovne udruge izvođača, današnjim uvođenjem izvođača radova te izvođača stručnog i projektantskog nadzora u posao počela je izgradnja i posljednjeg dijela Plinovodnog sustava Like i Dalmacije. 
Četvrti dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije sastoji se se od: magistralnog plinovoda Benkovac–Split nazivnog promjera cijevi 500 mm i radnog tlaka 75 bar (DN500/75), regionalnog plinovoda Šibenik–Knin, odvojnih plinovoda za Tisno i Trogir, kao i pripadajućih mjerno-redukcijskih stanica (MRS) na koje će se priključiti buduća distributivna mreža za te gradove. Ovaj dio sustava lociran je unutar južnog područja Zadarske županije (grad Benkovac i općina Stankovci), na području Šibensko-kninske županije (gradovi Vodice, Skradin, Šibenik, Drniš i Knin , općine Pirovac, Tisno, Bilice i Biskupija) te na području sjevernog dijela Splitsko-dalmatinske županije (grad Solin i općine Prgomet, Primorski dolac, Seget, Lečevica, Klis i Dugopolje).
Današnjim uvođenjem u posao, Montmontaža d.d. kao vodeći član poslovne udruge (koju još čine i tvrtke Montmontaža – Plinovodovod d.o.o, Montmontaža – Nep d.d., Lavčević d.d. i Monting d.o.o.) počinje izgradnju IV. dionice magistralnog od Benkovca do Splita, kao i svih radova koji su potrebni za puštanje u rad te dionice plinovoda.
Nakon prethodno provedenih arheoloških i speleoloških istraživanja, planirani završetak izvođenja radova na ovoj, 108 milijuna kuna vrijednoj izgradnji magistralnog plinovoda Benkovac–Split, promjera DN 500 i dužine 96 km, predviđen je u roku od 12 mjeseci, to jest krajem srpnja 2012. godine.
Radovi na izgradnji IV. dijela sustava počeli su, nakon ishođenja građevinske dozvole, još tijekom ljeta 2010. godine, i to izgradnjom regionalnog plinovoda Šibenik–Knin, odvojnih plinovoda za Tisno i Trogir te pripadajućih mjerno-redukcijskih stanica (MRS). Regionalni plinovod Šibenik–Knin DN300/75, nazivnog je promjera cijevi 300 mm, radnog tlaka 75 bar i duljine 44,4 km, a uključuje i izgradnju dvije mjerno-redukcijske stanice (MRS Drniš i MRS Knin) kao mjesta priključka buduće distributivne mreže.
Današnjim početkom izgradnje IV. dionice magistralnog plinovoda Benkovac–Split, tvrtka Plinacro d.o.o. je ušla u završnu fazu provedbe Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske te stvorila sve preduvjete da se – odmah nakon što koncesionar za područje Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije – tvrtka EVN Croatia izgradi distributivnu mrežu plinovoda – stanovništvu i gospodarstvu cijele Dalmacije omogući opskrba prirodnim plinom, kvalitetnim i ekološki prihvatljivim energentom koji će zasigurno omogućiti dodatni zamah razvoju turizma i industrije ovog područja.