Magistralni plinovod stigao do Velebita

Nakon već dovršene plinofikacije Istre, a uz izgradnju interkonekcijskog plinovoda između Hrvatske i Mađarske, Plinacro u 2010. godini nastavlja intenzivnu izgradnju plinovodnog sustava Like i Dalmacije. Okosnica plinovodnog sustava Like i Dalmacije je magistralni plinovod od Bosiljeva do Splita, dužine 292 km, nazivnog promjera 500 mm i jedinstvenoga maksimalnoga radnog tlaka od 75 bar (DN 500/75). Uz magistralni plinovod izgradit će se i regionalni plinovodi Benkovac−Zadar i Šibenik−Drniš−Knin ukupne dužine 80 km sa spojnim (odvojnim) plinovodima i pripadajućim mjerno-redukcijskim stanicama: Ogulin, Otočac, Gospić, Gračac, Obrovac, Benkovac, Zadar, Šibenik, Drniš, Knin i Split.
Trasa magistralnog plinovoda Bosiljevo−Split podijeljena je na četiri dijela sustava, od kojih je prvi, duljine 26 km od Podrebra do Josipdola (uključujući i MRS Ogulin), već spojena na postojeći sustav Pula–Karlovac.
Trenutačno su u tijeku intenzivni radovi na II. i III. dijelu. Na drugom dijelu sustava, magistralni plinovod od Josipdola do Gospića, duljine 84 km, pripremljena je cijela trasa, a dosad je iskopano 80 km rova, zavareno 81 km cijevi te ih je 74 km već položeno u rov. Svi radovi na izgradnji drugog dijela sustava, glavnoga magistralnog plinovoda bit će završeni do kraja 2010. godine, dok je izgradnja odvojnih plinovoda za Otočac i Gospića, kao i pripadajućih nadzemnih objekata - mjerno-redukcijskih stanica za te gradove već završena.
Istodobno, radovi se izvode i na trećem dijelu sustava, od Gospića do Benkovca, ukupne duljine 91 km. Uređeno je 72 km radnog pojasa, a dosad je iskopano 35,5 km rova, zavareno 22,5 km cijevi te ih je 16 km položeno u rov. Istodobno se izvode te su gotovo već završeni i radovi na regionalnim plinovodima Benkovac–Zadar (37 km) i Kaštel Žegarski–Obrovac (8 km), odvojnom plinovodu za MRS Biograd (13 km), kao i na svim ostalim nadzemnim objektima (mjerno-redukcijskim stanicama Obrovac, Zadar i Biograd). Iako je ovaj dio sustava zbog specifičnih geomorfoloških uvjeta (prijelaz Velebita) tehnički svakako najzahtjevniji, sigurni smo da će i treći dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije, uključujući regionalne plinovode Benkovac–Zadar i Benkovac–Biograd te pripadajuće mjerno-redukcijske stanice biti završena u skladu s terminskim planovima – u proljeće 2011. godine.
Počela je izgradnja i četvrtog dijela sustava od Benkovca do Dugopolja. Naime, nakon ishođenja građevinske dozvole, u posao su uvedeni izvođači radova na izgradnji regionalnih i odvojnih plinovoda te pripadajućih mjerno-redukcijskih stanica (MRS), dok je početak izgradnje glavnoga magistralnog plinovoda predviđen sredinom sljedeće godine, a sve kako bi kompletan magistralni plinovod Bosiljevo−Split bio završen i pušten u rad u skladu s terminskim planovima.
Važno je još jedanput istaknuti kako će izgradnja plinovodnog sustava Like i Dalmacije omogućiti tim dvjema regijama uporabu najpovoljnijeg i najprihvatljivijeg energenta te ublažiti ovisnost, prije svega Dalmacije, o nafti, loživom ulju i električnoj energiji. Također, dovođenje prirodnog plina, kao kvalitetnog i ekološki prihvatljivog energenta, omogućit će novi zamah razvoju turizma, ali i kompletnoga gospodarstva tih regija.