Izgradnja magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag teče prema planu

Predsjednik Uprave Plinacra Jerko Jelić Balta, član Uprave Damir Pogorevc i tajnica Državnog povjerenstva za plinofikaciju Dragica Krpan danas su se u Puli sastali sa županom Istarske županije Ivanom Jakovčićem. Tema njihova razgovora bila je dinamika izgradnje plinovodnog sustava Vodnjan−Umag, kao i tijek priprema za izgradnju distributivne mreže koja će potrošačima u deset gradova i općina srednje i zapadne Istre omogućiti priključivanje na taj magistralni plinovod.
Na novinskoj konferenciji koja je održana nakon sastanka s čelnicima Istarske županije, predsjednik Uprave Plinacra Jerko Jelić Balta prisutne je predstavnike medija izvijestio kako izgradnja magistralnog plinovoda od Vodnjana do Umaga teče prema planu: radovi se paralelno odvijaju na 25 kilometara trase, i to na području Vodnjana, Bala, Rovinja i Limskog kanala. Time je dosad završeno 20 posto građevinskih i drugih radova, a cijeli plinovod – kojim će se omogućiti dobava plina za središnju i zapadnu Istru – bit će dovršen do kraja godine.

Naime, uz već izgrađeni magistralni plinovod Pula−Karlovac, koji je na terminalu Pula spojen na podmorski plinovod te je omogućio korištenje prirodnog plina Puli i južnoj Istri, izgradnja plinovodnog sustava Vodnjan−Umag nastavak je cjelovite plinofikacije Istre kao sastavnog dijela Plana razvoja, izgradnje i plinofikacije Republike Hrvatske do 2011. godine za čiju je provedbu Vlada RH zadužila tvrtku Plinacro d.o.o.
Riječ je o magistralnom plinovodu dužine 71 km, promjera DN 300 i nazivnog tlaka od 50 bar s četiri mjerno-redukcijske stanice: Rovinj, Poreč, Kovri i Umag. Nakon opsežnih arheoloških istraživanja, zemljani radovi na izgradnji magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag počeli su 4. svibnja, a ukupna vrijednost ove investicije iznosi 186 milijuna kuna, od čega građevinski radovi stoje 108 milijuna kuna. Na međunarodnome javnom natječaju posao izvođača radova dobila je talijanska tvrtka Ghizzoni, koja je izvodila radove i na dijelu trase magistralnog plinovoda Pula−Karlovac, dok su kao podizvođači radova najpovoljnije uvjete ponudili istarski građevinari udruženi u konzorcij. Svi radovi na izgradnji magistralnog plinovoda Vodnjan−Umag izvode se potpuno u skladu s projektima, zakonskom regulativom i pravilima struke, a posebice valja istaknuti kako se pritom u svakom trenutku poštuju iznimno visoki standardi zaštite okoliša te primjenjuju najsuvremenija tehnička rješenja koja jamče sigurnost kako za plinovod tako i za okolinu.

Tajnica Državnog povjerenstva za plinofikaciju Dragica Krpan tom je prigodom istaknula kako je plinofikacija Republike Hrvatske jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata s ciljem ravnomjernog razvitka cijele države. „Do 2011. godine velik dio Hrvatske bit će plinoficiran, čime će se širokoj potrošnji, industrijskim potrošačima, ali i hotelskim kompleksima omogućiti da naposljetku počnu koristiti prirodni plin koji je još uvijek najprihvatljiviji, najčišći i najekonomičniji energent.“ – izjavila je gđa Krpan. Ipak, upozorila je i na nužnost što skorije izgradnje distributivne mreže te pritom ustvrdila kako Istarska županija na tom projektu uspješno radi već niz godina.

Njezine je riječi potvrdio i istarski župan Ivan Jakovčić, objasnivši kako je Istarska županija podijeljena na dva distributivna područja: sjeverni i južni dio. Za južnu Istru koncesiju je dobila Plinara d.o.o. iz Pule, dok će za drugo distributivno područje natječaj biti raspisan u idućih mjesec dana, a sve kako bi se i sjevernom dijelu Istre, kao i području grada Umaga uporaba prirodnog plina omogućila već krajem ove godine.