Europska investicijska banka uplatila prvu ratu odobrenog kredita u iznosu od 25 milijuna eura

Europska investicijska banka (EIB) danas je na izdvojeni žiro-račun tvrtke Plinacro d.o.o. uplatila iznos od 25 milijuna eura, kao prvu ratu odobrenog zajma koji je namijenjen financiranju dijela ulaganja u provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske od 2007. do 2011. godine.
Naime, tvrtka Plinacro d.o.o., uz obavljanje svoje osnovne djelatnosti transporta prirodnog plina, od strane Vlade Republike Hrvatske zadužena je i za provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava RH do 2011. godine. Nakon uspješno završenoga prvog ulagačkog ciklusa, tijekom kojega je tvrtka Plinacro d.o.o. u samo tri godine, u zacrtanim rokovima, izgradila gotovo 500 km magistralnih plinovoda te omogućila izravno povezivanje sjevernojadranskih plinskih polja s kopnenim dijelom Hrvatske, Plinacro trenutačno investira u drugi razvojno-ulagački ciklus Plana, u kojem središnje mjesto zauzima plinofikacija Like i Dalmacije, proširenje sustava Pula–Karlovac (magistralni plinovod Vodnjan–Umag i regionalni plinovod Kukuljanovo–Omišalj) te svakako najvažniji projekt: interkonekcija s Mađarskom, to jest izgradnja plinovoda Slobodnica–Donji Miholjac i Donji Miholjac–Dravaszerdahely.
Planirana ulaganja u drugi razvojno-ulagački ciklus procjenjuju se na više od 443 milijuna eura, od kojih veći dio već financira tvrtka Plinacro d.o.o. iz vlastitih sredstava, dok je ostatak od 190 milijuna eura osiguran putem zajma Europske investicijske banke (EIB), a na temelju Ugovora o zajmu koji je 31. srpnja 2007. godine, u nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ive Sanadera, potpisan između predsjednika Uprave Plinacra Branka Radoševića i potpredsjednika Europske investicijske banke Matthiasa Kollatz-Ahnena. Jamstvo za odobreni zajam dala je Vlada, a ispred Republike Hrvatske Ugovor o jamstvu potpisao je ministar financija Ivan Šuker.
Današnja uplata prve rate zajma u visini od 25 milijuna eura izvršena je potpuno u skladu s predviđenim rokovima i obvezama između tvrtke Plinacro d.o.o. i Europske investicijske banke. Time je zajamčeno da će Plinacro i u 2009. godini jednako uspješno ispunjavati zadatke koje je pred nju postavio njezin vlasnik Vlada RH te u skladu sa zadanim rokovima, nastaviti provoditi Plan razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine, a u cilju sigurnog i pouzdanog transporta prirodnog plina na principu ravnopravnosti svih sudionika na tržištu plina.