Plinacro stekao 100%-tni poslovni udio u društvu Podzemno skladište plina

Predsjednik Uprave Plinacra Branko Radošević i predsjednik Uprave INE Tomislav Dragičević danas su potpisali Ugovor o kupoprodaji 100%-tnog poslovnog udjela u društvu Podzemno skladište plina d.o.o. .
Potpisivanjem ovog Ugovora, koji je Odlukom o davanju suglasnosti odobrila Vlada Republike Hrvatske, tvrtka Plinacro d.o.o. stekla je 100%-tni poslovni udio u društvu Podzemno skladište plina d.o.o. Time je Plinacro, kao nacionalni operator transportnog sustava plinovoda koji, uz obavljanje svoje osnovne djelatnosti transporta prirodnog plina, uspješno nadzire, upravlja te u zadanim rokovima razvija i gradi plinski transportni sustav Republike Hrvatske, stekao i status mješovitog operatora. Iznimna važnost ovog, za tvrtku Plinacro dosad najvećega poslovnog pothvata temelji se na činjenici da je, zahvaljujući potpisivanju Ugovora, Republika Hrvatska stekla potpuni nadzor nad plinskom infrastrukturom te su stvoreni nužni preduvjeti za daljnji razvoj djelatnosti skladištenja plina, a sve u cilju postizanja veće neovisnosti i pouzdanije opskrbe potrošača. Poslovanje Plinacra usklađeno je sa zakonskom regulativom i direktivama EU koje nalažu razdvajanje pojedinih energetskih djelatnosti, a posebice djelatnosti transporta i skladištenja prirodnog plina od trgovine tim energentom. 
Tom je prigodom predsjednik Uprave Plinacra Branko Radošević izjavio:
„Stjecanje 100%-tnog vlasničkog udjela u društvu PSP d.o.o. za tvrtku Plinacro izuzetno je važan poslovni pothvat, koji ponajprije treba promatrati sa strateške razine i čija će dobrobit te svi pozitivni učinci hrvatskim građanima biti vidljivi tek za nekoliko godina. Naime, dugoročno gledano, ulazak Plinacra u posao skladištenja prirodnog plina za hrvatsku je državu iznimno bitan radi preuzimanja dugoročne kontrole nad razvojem sustava te osiguranja njegove stabilnosti. U ovom trenutku taj je poslovni potez ponajviše koristan za INU d.d., ali u budućnosti će donijeti znatnu korist i tvrtki Plinacro. Naime, Plinacro želi da njegov partner u plinskom poslu – Ina d.d. bude stabilan i pouzdan jer to jamči sigurne prihode tvrtki Plinacro, ali i sigurnu opskrbu plinom potrošačima u RH.
Što se tiče izvora sredstava za kupnju 100%-tnog poslovnog udjela u društvu PSP d.o.o. – ona su osigurana jamstvima Vlade RH, a realizirat će se kreditom koji će Plinacro d.o.o. vratiti od prihoda ostvarenih uslugom skladištenja prirodnog plina.
Tvrtku Plinacro sad očekuje organizacija djelatnosti skladištenja plina na razini Društva, a nakon toga posvetit ćemo se istraživanju mogućnosti daljnjeg razvoja. Očekujem kako će do sredine iduće godine Plinacro svom vlasniku – Vladi RH, predložiti plan za daljnji razvoj djelatnosti skladištenja plina te povećanja skladišnih kapaciteta.“