Potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Damir Polančec u radnom posjetu Plinacru

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Damir Polančec danas je posjetio Plinacro u sjedištu tvrtke gdje je, u pratnji ravnatelja Uprave za energetiku i rudarstvo Branimira Horačeka, održao radni sastanak s predsjednikom i članovima Uprave te poslovodstvom tvrtke. Tom je prigodom potpredsjednik Vlade i ministar Polančec upoznat s rezultatima poslovanja tvrtke i tijekom realizacije Plinacrovih investicijskih planova.

Tvrtka Plinacro, kao operator plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske, u sklopu svojih redovnih aktivnosti obvezna je izvještavati resorno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva o svom poslovanju te pripremljenosti i stanju sustava. A budući da je Plinacro zadužen za provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava RH do 2011. godine, tvrtka je dužna podnositi redovna izvješća o svojim rezultatima u napredovanju ovog, izuzetno velikog i važnog energetskog projekta.

Tijekom radnog sastanka, predsjednik Uprave Plinacra Branko Radošević potpredsjednika je Vlade i resornog ministra Damira Polančeca detaljno izvijestio o provedbi Plana iz kojeg je vidljivo kako, uz obavljanje osnovne djelatnosti transporta plina, tvrtka Plinacro jednako uspješno ispunjava i ostale zadatke koje je pred nju postavio njezin vlasnik - Vlada RH. Svi projekti Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine, odvijaju se u skladu s terminskim planom i zaključcima Vlade te je i ovom prilikom potvrđeno njihovo neupitno dovršenje unutar predviđenih rokova.

Pritom je posebice istaknut nastavak pripreme i izgradnje Plinskog sustava Like i Dalmacije čija je prva dionica, od Bosiljeva do Josipdola (uključujući i MRS Ogulin), nakon završetka izgradnje i tehničkog pregleda, već spojena na postojeći sustav Pula–Karlovac. Što se tiče ostalih dijelova tog sustava, tijekom 2009. godine počet će izvođenje radova i na sve tri preostale dionice. U prvom mjesecu 2009. godine predviđen je i završetak izgradnje plinovodnog sustava središnje Hrvatske, to jest plinovoda Bjelovar–Sv. Ivan Žabno, Nova Kapela−Požega, Dobrovac–Omanovac i Varaždin–Šenkovec. Istodobno se, u prvom tromjesečju 2009. godine, očekuje početak radova na magistralnom plinovodu Vodnjan–Umag, a sredinom iduće godine radovi počinju i na regionalnom plinovodu Kukuljanovo–Omišalj. Završetak izgradnje oba plinovoda predviđen je do kraja 2009. godine.

U izvješću o investicijskim aktivnostima tvrtke Plinacro osobita je pozornost pridana najvažnijem projektu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011. godine - izgradnji međunarodnog interkonekcijskog plinovoda Hrvatska–Mađarska, koji na hrvatskoj strani uključuje plinovode Slobodnica–Donji Miholjac i Donji Miholjac–Dravaszerdahely u dužini od 88 km. Budući da će realizacijom tog projekta Hrvatska ostvariti drugu interkonekciju te dobiti glavni i najkraći dobavni pravac prirodnog plina, čiji će protok biti moguć u oba smjera - s iznimnim je zadovoljstvom primljena vijest kako je, nakon niza pripremnih aktivnosti, i mađarska strana donijela odluku o potpisivanju ugovora o izgradnji 210 km plinovoda na pravcu Varosfeld–Bata–Dravaszerdahely. Predviđeno je da kompletna interkonekcija bude završena do sredine 2011. godine i puštena u rad do kraja iste godine.

U sklopu radnog sastanka s potpredsjednikom Vlade i ministrom Damirom Polančecom te ravnateljem Uprave za energetiku i rudarstvo Branimirom Horačekom, raspravljalo se i o otvorenim pitanjima koje je nužno riješiti kako bi se sigurnost i pouzdanost plinskog sustava dovela na višu razinu. Tako su iznesene nove ideje i razvojni projekti čija bi realizacija, u suradnji s resornim ministarstvom, donijela bitne iskorake u upravljanju plinskim sustavom. Razgovaralo se i o mogućim rješenjima u svezi s podzemnim skladištem plina koje je izuzetno važno za dugoročnu stabilnost plinskog sustava i tržišta plina.

Nakon završetka radnog sastanka, potpredsjednik Vlade i ministar Damir Polančec i ravnatelj Uprave za energetiku i rudarstvo Branimir Horaček obišli su Plinacrov novi Nacionalni dispečerski centar iz kojega se, putem najsuvremenijega komunikacijskog sustava veza te centra daljinskog nadzora i upravljanja, kontinuirano nadzire i upravlja cjelokupnim plinskim transportnim sustavom Republike Hrvatske  dugi tekst
Sljedeća tema:
Priopćenje za javnost