Reforma energetskog sektora RH u punom je tijeku

Domaćin skupa bio je premijer dr. sc. Ivo Sanader i Vlada RH, a na konferenciji su sudjelovali premijeri Mađarske, Slovačke, Crne Gore, Albanije, predsjednik Gruzije te ministri vanjskih poslova i visoki predstavnici zemalja EU i NATO-a.

Uz glavnu temu konferencije „Funkcioniranje EU-a nakon irskog "ne" Lisabonskom ugovoru”, drugoga dana skupa održana je stručna rasprava pod nazivom Europska energetska strategija. Moderator rasprave bio je g. Damir Polančec, potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, a u njezinu su radu sudjelovali: Mehmet Hilmi Güler, ministar energetike i prirodnih resursa Republike Turske; David Bakradze, predsjednik Parlamenta Gruzije; Jaroslav Neverovic, zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Litve; Yavor Kuiumdjiev, zamjenik ministra gospodarstva i energetike Republike Bugarske; Ivan Mravak, predsjednik Uprave HEP-a te Branko Radošević, predsjednik Uprave Plinacra.

Tom je prigodom predsjednik Uprave Plinacra Branko Radošević održao govor o tijeku reforme energetskog sektora RH, koji prenosimo u cijelosti:
„Reformom energetskog sektora Republike Hrvatske stvoren je zakonodavni okvir za liberalizaciju tržišta energije. Zakonodavstvo je usklađeno s drugim paketom energetskih normi 1775/2005 te su u skladu s tim osnovani energetski subjekti - sudionici na tržištu plina, a energetska infrastruktura izdvojena je kao javna, regulirana energetska djelatnost.

Time je omogućen samostalan razvoj sustava i stvaranje tehničko-tehnoloških pretpostavki za liberalizaciju tržišta.
Izrađen je dugoročni program izgradnje energetske infrastrukture čiji je nositelj tvrtka Plinacro d.o.o., kao nacionalni operator plinskoga transportnog sustava. Dosad je uloženo 220 milijuna eura i u vrlo kratkom roku izgrađena su 523 km nove visokotlačne transportne mreže. Do kraja 2011. godine planira se uložiti dodatna 443 milijuna eura te izgraditi novih 996 km plinovoda. Time će se Republika Hrvatska svrstati u red zemalja s visoko razvijenom plinskom transportnom infrastrukturom. Realizacijom ovog projekta postižu se osnovni ciljevi opskrbe plinom u uvjetima liberaliziranog tržišta, a to su: povećanje pouzdanosti i sigurnosti sustava, pokrivanje cijelog teritorija Republike Hrvatske glavnom magistralnom infrastrukturom, plinofikacija dosad neplinoficiranih područja, priključenje novih proizvodnih plinskih polja, povezivanje sa susjednim transportnim sustavima, tj. interkonekcije te otvaranje novih dobavnih pravaca.

Republika Hrvatska, odnosno tvrtka Plinacro d.o.o. ima regionalnu inicijativu u povezivanju sa svim susjednim zemljama, a upravo prekjučer potpisan je Ugovor s mađarskom tvrtkom FGSZ Natural Gas Transmission o povezivanju mađarskog i hrvatskoga transportnog sustava, a time i stvaranju novog interkonektora velikog kapaciteta za dobavu plina za Republiku Hrvatsku i regiju.

U cilju osiguranja diversifikacije dobave intenzivno se priprema projekt Jonsko−jadranskog plinovoda kojim bi se omogućila dobava prirodnog plina iz novih proizvodnih polja u kaspijskoj i srednjoistočnoj regiji. To je projekt izuzetne strateške važnosti i golemoga sinergijskog učinka budući da uvodi u regiju ekološki prihvatljiv energent te omogućava plinofikaciju zemalja u regiji, posebice Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ali i krajnjeg juga Republike Hrvatske. Također, Jonsko−jadranskim plinovodom diversificirat će se dobava plina, omogućiti tranzit za tržišta Italije, Slovenije, Austrije i Švicarske te gospodarski aktivirati čitava regija. Upravo stoga ovaj su projekt prepoznala sva europska i međunarodna tijela te institucije, a zemlje uključene u projekt (Albanija, Crna Gora i Hrvatska) podržale su ga potpisivanjem Ministarske deklaracije.

Riječ je o plinovodnom sustavu ukupne dužine oko 900 km i kapaciteta 10 mlrd. m3 na godinu, a vrijednost tog projekta procjenjuje se na 850 milijuna eura.
Kako se radi o izuzetno složenom i strateški važnom projektu, pozivam i molim sve prisutne, koji svojim utjecajem i odlukama mogu utjecati na realizaciju projekta, da nam u tome pomognete.“