Plinacro na 7. hrvatskom Danu karijera

Ove godine tvrtka Plinacro prvi se put predstavila na 7. hrvatskom Danu karijera koji se 6. studenog održao u Boćarskom domu u Zagrebu. Budući da je ta manifestacija odlična prilika za direktan kontakt s mladim stručnjacima i studentima završnih godina fakulteta, Plinacro je i na ovom segmentu tržišta ljudskim potencijalima predstavio svoju djelatnost, razvojne planove te mogućnosti izgradnje profesionalne karijere mladih ljudi koji će upravo u toj tvrtki prepoznati poželjnog poslodavca.

S druge strane, cilj Plinacra - kao vodećega, stabilnog i pouzdanog subjekta hrvatskog energetskoga gospodarstva - jest potraga za kvalitetnim ljudskim resursima kojima će, u stručnom profesionalnom okruženju te ugodnoj radnoj atmosferi, pružati priliku za stalno usavršavanje te razvoj i napredak karijere, a kako bi zajednički uspjeli svladati sve izazove budućnosti.

Naime, u tvrtki Plinacro, koja je u stopostotnom vlasništvu Vlade Republike Hrvatske, trenutačno su zaposlena 268 djelatnika od kojih je gotovo polovica s višom i visokom stručnom spremom. Poslovno sjedište tvrtke, u sklopu kojega je i novi, suvremeni Nacionalni dispečerski centar, nalazi se centru Zagreba, ali gotovo 50% zaposlenika raspoređeno je po Regijama transporta plina (Istočna Hrvatska sa sjedištem u Donjem Miholjcu, Središnja Hrvatska sa sjedištem u Popovači, Sjeverna Hrvatska sa sjedištem u Zaboku i Zapadna Hrvatska sa sjedištem u Rijeci). A budući da je upravo Plinacro zadužen za provedbu Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske do 2011, nakon završetka glavnoga magistralnog plinovoda Bosiljevo−Split 2010. godine, predviđeno je i otvaranje Regije transporta plina Južna Hrvatska čije će sjedište biti smješteno u industrijskoj zoni Splita.
Upravljanje ljudskim resursima u Plinacru sistematizira se u Službi pravnih, kadrovskih, sigurnosnih i općih poslova unutar koje se provodi planiranje, organizacija i provođenje procesa selekcije, zapošljavanja i uvođenja u posao novih zaposlenika, kao i planiranje te organizacija obrazovanja i dodatnoga profesionalnog usavršavanja postojećih djelatnika. Usprkos dislociranosti velikog broja djelatnika od sjedišta, u Plinacru je – upravo zahvaljujući predanom i motiviranom vođenju ljudskih resursa koje je okosnica strategije i vizije tvrtke – izazov postizanja integracije i zajedništva između zaposlenika iznimno uspješno svladan. Naime, svjesni činjenica da ljudski potencijali postaju kritični resurs, a tržište kvalitetne radne snage oskudno te da troškovi nedjelotvorne uporabe ljudskih potencijala u vrlo kratkom vremenu mogu ozbiljno ugroziti poslovanje čak i iznimno uspješnih tvrtki, u Plinacru su iznimnu pozornost posvetili upravo segmentu upravljanja ljudskim potencijalima, kao području koje pruža višestruke mogućnosti učinkovitog postizanja veće motiviranosti i predanosti zaposlenika svome poslu te odgovornog pristupa radnim zadacima, a time i njihova zadovoljstva profesionalnim dijelom života.