Plinacro nastavlja s razvojem zelene infrastrukture

U nastojanju da se Hrvatska u sljedećem desetljeću pozicionira kao jedna od europskih predvodnica provedbe zelenog gospodarstva nizom aktivnosti uključio se i Plinacro, koji već sada vrlo aktivno radi na planovima dekarbonizacije plinskog transportnog sustava RH, mogućnostima proizvodnje vodika iz neiskorištene energije i njegovog transporta te ulaže u razvoj zelene infrastrukture, kao sastavnice održivog razvoja.
 
Sukladno smjernicama Europske komisije Plinacro je, na prijedlog Sektora informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova i odobrenje Uprave, na središnji poslovni objekt u Zagrebu u Savskoj cesti 88a izgradio solarnu elektranu za vlastite potrebe. Nastavak je to aktivnosti na smanjenju ugljičnog otiska vlastitih poslovnih objekata, koji je započeo punionicom električnih automobila koja je dovršena u srpnju prošle godine.


 
Instalirana solarna elektrana planirana je za vlastitu potrošnju, ukupne snage 80 kW te je spojena na vlastitu elektroenergetsku instalaciju i radi paralelno s elektroenergetskom mrežom. Na krov središnjeg poslovnog objekta u Zagrebu postavljeno je ukupno 210 solarnih panela dimenzije 1762 x 1134 mm, pojedinačne težine 21.8 kg i snage 425 W. Nakon izvođena potrebnih radova i priprema elektrana je spojena na mrežu, provedeno je ispitivanje kvalitete energije te je puštena u desetodnevni probni rad tijekom kojega nisu uočene nepravilnosti te je ishođena Potvrda za trajni pogon solarne elektrane.
 
U režimu rada elektrana proizvodi energiju koja se izravno troši na samoj lokaciji proizvodnje. U trenucima manje proizvodnje iz elektrane, energija se nadoknađuje automatskim preuzimanjem iz elektroenergetske mreže HEP-a, a u trenucima veće proizvodnje od potreba višak energije se plasira u elektroenergetsku mrežu, uz odgovarajuću naknadu, sukladno ugovoru i važećem cjeniku električne energije.
 
Izgradnjom i proizvodnjom električne energije iz vlastite solarne elektrane Plinacro je ostvario niz značajnih benefita, poput energetske neovisnosti korištenjem vlastite energije u središnjem poslovnom objektu, čime će iz vlastite proizvodnje biti pokriveno približno 30% potreba za električnom energijom. Ovaj projekt pridonosi i očuvanju okoliša te smanjenju emisije ugljičnog dioksida - primjerice, očekuje se smanjenje emisije CO2 za otprilike 30 tona godišnje, što je ekvivalent sadnji 21 hektara drveća kroz 25 godina rada elektrane. Bitno je istaknuti i očekivano smanjenje troškova poslovanja, naime prema sadašnjim cijenama električne energije očekivana godišnja ušteda iznosit će 20.000,00 eura, a očekivano vrijeme povrata investicije je otprilike četiri i pol godine.


 
Idejno rješenje solarne elektrane izradila je tvrtke E.on Solar d.o.o., a nakon provedenog postupka javne nabave  kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova izabrana je tvrtka Inel Montaža d.o.o. s kojom je zaključen ugovor na iznos 79.022,66 € i na rok izvršenja jednu godinu. 
 
Na kraju treba posebno istaknuti da su od same ideje do izgradnje i puštanja u trajni pogon prve solarne elektrane prošle dvije godine i da je ovime Plinacro kreirao vlastiti obnovljivi izvor energije te stao u red proizvođača i korisnika zelene energije, na taj način slijedeći europske pa i svjetske trendove.