Dovršeni radovi na plinovodima Zabok – Ludbreg, Budrovac – Donji Miholjac, Donji Miholjac – Beničanci , Beničanci – Našice i Našice – Slavonski Brod

U sklopu redovnog održavanja transportnog sustava Plinacro provodi niz aktivnosti kako bi osigurao tehničko-tehnološke preduvjete za siguran i pouzdan transport plina.


 
Tako su na plinovodima DN 500 Zabok – Ludbreg i DN 450 Budrovac – Donji Miholjac obavljene zamjene starih vrata čistačkih glava na mjerno-regulacijskim čvorovima Ludbreg i Špišić Bukovica, a na plinovodima DN 300 Donji Miholjac – Beničanci , DN 300 Beničanci – Našice i DN 300 Našice – Slavonski Brod postavljeno je sedam Type B metalnih obujmica. 


 
Navedeni radovi obavljeni su bez utjecaja na transport i isporuku plina te su završeni u predviđenom vremenu.