Dovršeni radovi na plinovodu Vinkovci – Negoslavci

Po završetku ogrjevne sezone Plinacro provodi niz aktivnosti na održavanju plinovoda, a sve kako bi osigurao tehničko-tehnološke preduvjete za siguran i pouzdan transport plina za nadolazeću ogrjevnu sezonu.
Tako su u prvoj polovici svibnja obavljeni radovi na plinovodu Vinkovci – Negoslavci (DN 400/50), točnije na blokadno-ispušnoj stanici Stari Jankovci. Strojarsko-montažnim radovima povezana je nova ulazno-mjerna stanica Stari Jankovci na plinski transportni sustav. 


 
Kako bi ispuhivanja i emisija CO2 u atmosferu bila što niža u sklopu pripremnih radova obavljeno je spuštanje akumulacije plinovoda s tlaka sustava od 30 bar na 13 bar. Nakon pripreme uslijedilo je  ispuhivanje predmetne dionice plinovoda, potom inertizacija plinovoda dušikom, a zatim strojarsko-montažni radovi i ponovna inertzacija plinovoda. Po završetku radova uslijedilo je istiskivanje dušika plinom te punjenje plinovoda do radnog tlaka u transportnom sustavu i puštanje u rad mjerno-redukcijske stanice Negoslavci i mjerno-redukcijske stanice Vukovar. Sve navedene aktivnosti završene su u roku od 19 sati umjesto predviđenih 24 sata.