Potpisan Memorandum o razumijevanju između Plinovoda, Gas Connect Austria i Plinacra

Početkom prosinca 2022. godine operatori plinskih transportnih sustava Slovenije, Austrije i Hrvatske, tvrtke Plinovodi, Gas Connect Austria i Plinacro potpisali su Memorandum o razumijevanju.

 
Operatori plinskih transportnih sustava potpisom Memoranduma postigli su dogovor o nastavku suradnje vezano uz pitanje razvoja energetske infrastrukture u skladu s Uredbom (EU) br. 2022/869 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu, kojom se napuštaju projekti fosilnih goriva i promoviraju projekti nužni kako bi se veće smanjenje emisija stakleničkih plinova postiglo do 2030., a klimatska neutralnost najkasnije do 2050. godine.
Memorandum posebni naglasak stavlja na infrastrukturne projekte koji povezuju transportne mreže na prekograničnim točkama te usklađivanjem i suradnjom u pogledu podnošenja projekata od zajedničkog interesa (PCI projekti – projekti od zajedničkog interesa EU: PZI). 
Prema riječima Ivice Arara, predsjednika Uprave Plinacra, jednog od potpisnika spomenutog Memoranduma, hrvatski operator plinskog transportnog sustava potvrđuje i ovom prigodom kako je „zamašnjak“ razvoja projekata namijenjenih smanjenju emisija stakleničkih plinova i jedan od predvodnika tvrtki koje aktivno sudjeluju u postizanju klimatske neutralnosti.  Arar ističe kako su Memorandumom  usuglašene osnovne smjernice za ostvarivanje ispravnog i koordiniranog podnošenje projekta od zajedničkog interesa i to kroz usklađenost osnovnih informacija i podataka o potencijalnim izvorima opskrbe vodikom koji će se transportirati pravcem Hrvatska – Slovenija – Austrija te vezano uz očekivani razvoj tehničkih maksimalnih kapaciteta transporta vodika i tlaka isporuke tijekom vremena na svakoj interkonekcijskoj točki kojom upravljaju pojedini operateri. 
Potpisanim Memorandumom usuglašen je i stav da je proširenje i razvoj cjevovodne infrastrukture za transport vodika između Hrvatske, Slovenije i Austrije, ovisno o dostupnosti vodika, od zajedničkog interesa. Iskazana je i suglasnost da će se nakon podnošenja projekata od zajedničkog interesa  potpisnici Memoranduma međusobno obavještavati o daljnjem razvoju infrastrukturnih projekata koji mogu transportirati vodik i o infrastrukturnim projektima koji povezuju njihove transportne mreže na prekograničnim točkama te da će, između ostalog razmjenjivati relevantne informacije o sljedećim koracima planiranja i provedbe.    
Dodatno je u Memorandumu navedeno  kako postoji moguća interakcija između projekata Plinovoda, Gas Connect Austria i Plinacra podnesenih za projekte od zajedničkog interesa i ENTSOG-ov Desetogodišnji plan razvoja na prekograničnim točkama koje povezuju transportne sustave te kako se namjerava procijeniti zajednički interes i mogućnosti za suradnju na projektima koji povezuju njihove mreže.