Deseta obljetnica interkonekcije s Mađarskom

Prije deset godina prve količine prirodnog plina transportirane su putem novoizgrađenog interkonekcijskog plinovoda Hrvatska – Mađarska.

Nakon pune 33 godine uvoza plina preko jedine intekonekcije sa Slovenijom, u kolovozu 2011. godine Plinacro je u suradnji s mađarskim operaterom plinskog transportnog sustava FGSZ-om omogućio uvoz plina novim dobavnim pravcem, čime je dodatno ojačana sigurnost pouzdane opskrbe hrvatskog tržišta prirodnim plinom.


 
Interkonekcija s Mađarskom ključna je za stvaranje preduvjeta za tranzit i izvoz prirodnog plina iz Hrvatske, a poslužila je i kao osnova za realizaciju niza strateških projekata.
Jedan od tih projekata prva je kompresorska stanica na plinskom transportnom sustavu, čija je uloga stvaranje tlačnih uvjeta nužnih za dvosmjerni protok plina na interkonekciji s Mađarskom.
Strateška uloga interkonekcije s Mađarskom dolazi do izražaja izgradnjom diverzificiranog dobavng pravca plina – LNG terminala i otpremnog plinovoda Zlobin – Omišalj. Naime, realizacijom tih projekata zadovoljeni su svi uvjeti za otpremu plina s LNG terminala prema zemljama središnje i jugoistočne Europe te su dodatno zadovoljeni uvjeti sigurnosti opskrbe plinom sukladno Uredbi (EU) 2017/1938, čime je omogućeno integriranje hrvatskog plinskog transportnog sustava u europske tokove plina.
 
Također, interkonekcija Hrvatska – Mađarska ključna za koncept povezivanja sjevera i juga Europe na pravcu Baltik – Adriatic i za povezivanje LNG terminala u Poljskoj i Hrvatskoj, što predstavlja okosnicu iz koje je proizišla Inicijativa Tri mora, čiji je cilj povezati Jadransko, Baltičko i Crno more.