Plinacro na 10. Liderovoj konferenciji „Energetska budućnost Hrvatske“

U organizaciji poslovnog tjednika Lider 29. lipnja održana je 10. konferencija „Energetska budućnost Hrvatske” 


 
Nakon pozdravnog govora Bojane Božanić Ivanović, direktorice Lider medie, uvodno izlaganje o aktualnim energetskim projektima I planiranim aktivnostima, održao je državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ivo Milatić. 
Milatić je naglasio kako energetska tranzicija stvarnost koja se očituje kroz brojne aktualne i buduće projekte, primjerice poput prilagodbe plinskih sustava na nefosilne plinove. U svom izlaganju osvrnuo se na niz aktivnosti koje je Ministarstvo provodilo u protekle četiri godine uz poseban osvrt na dosad provedenu, ali i buduću prilagodbu zakonodavnog okvira, nužnu kako bi se omogućila i pojednostavila provedba energetske tranzicije. Istaknuo je kako će Nacionalnim planom oporavka i otpornosti biti omogućena realizacija brojnih projekata koji će značajno pridonijeti ostvarenju ciljeva ambicioznog Europskog zelenog plana 
U nastavku skupa održan je niz predavanja te dva okrugla stola. Na okruglom stolu „Budućnost energetskog sektora i strateški razvojni dokumenti”, sudjelovao je rukovoditelj Službe strateškog razvoja, Robert Bošnjak. Ostali sudionici panela bili su Kristina Čelić iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvoje Glavaš iz INA-e, Ana Ivković iz Encra, Maja Pokrovac, predstavnica Održivih izvora energije Hrvatske i Ernest Vlačić iz Tematskog inovacijskog vijeća: Energija i održivi okoliš.


 
Na pitanje kako se Plinacro pozicionira u procesu energetske tranzicije i kakva su ulaganja nužna da bi se ostvario transport budućih energenata, Bošnjak je rekao kako su u tijeku izmjene TEN-E regulative kojima su plinski projekti zamijenjeni projektima za transport dekarboniziranih plinova i projektima za transport i skladištenje C02. Plinacro kao i ostali Europski operateri plinskih transportnih sustava vidi svoju buduću ulogu u transportu biometana, vodika i CO2 te sukladno tome i EU smjernicama razmatra buduću ulogu plinskog sustav u transportu istih plinova prema korisnicima u RH.Istaknuo je kako Plinacro provodi analizu stanja svoje imovine te prepoznajući buduće smjernice aktivno štiti plinovode i koridore koji više nisu u funkciji transporta plina, imajući u vidu buduću ulogu u transportu navedenih plinova.


 
„Vodikove tehnologije, transport i distribucija biometana te prikupljanje i skladištenje C02 su u velikoj mjeri slabo analizirane i prepoznate u dosadašnjim strategijama te Plinacro očekuje da će se uloga navedenih tehnologija detaljnije analizirati u budućim strateškim dokumentima, a uloga vodika detaljnije razraditi u Hrvatskoj strategiji za vodik”, istaknuo je Bošnjak.