Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-00771.
Predmet:USLUGA ISPITIVANJA VATRODOJAVE, HIDRANTSKE MREŽE, PANIC RASVJETE I VATROOTPORNIH VRATA PN-T-150/23-AB
 
22.2.2023Odluka o početku postupka nabave
2.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.4.2023Odluka o odabiru / poništenju
18.4.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja