Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-02776
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA APLIKACIJSKU PLATFORMU SUKAP SUSTAVA PN-STU-538/22-HV
 
1.9.2022Odluka o početku postupka nabave
8.9.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.9.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.9.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.10.2022Odluka o odabiru / poništenju
24.10.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja