Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-00745
Predmet:NADZOR ANTIKOROZIVNIH RADOVA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-147/22-AS
 
9.3.2022Odluka o početku postupka nabave
14.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.3.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.3.2022Odluka o odabiru / poništenju
11.5.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja