Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/0BP-00550
Predmet:NADOGRADNJA NADSTREŠNICE KOD PORTE I HIDROIZOLACIJA RAVNOG KROVA PN-Z-348/20-MB
 
3.6.2020Odluka o početku postupka nabave
19.6.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2020Odluka o odabiru / poništenju
20.7.2020Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja