Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00114
Predmet:MJESEČNI NAJAM OPTIČKIH PARICA NA RELACIJI SAVSKA 88A – MRS IVANJA REKA I SAVSKA 88A – BS LUČKO PN-STU-086/20-AB
 
5.2.2020Odluka o početku postupka nabave
12.2.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.2.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.3.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.3.2020Odluka o odabiru / poništenju
14.4.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja