Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-01185
Predmet:AKTIVNA MREŽNA OPREMA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-671/19-AB
 
22.11.2019Odluka o početku postupka nabave
9.12.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.12.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.12.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.1.2020Odluka o odabiru / poništenju
29.1.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja