Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00594
Predmet:PRILAGODBA MJERNIH LINIJA ZA UGRADNJU PLINOMJERA S ROTACIJSKIM KLIPOVIMA PN-T-348/19-SP
 
4.6.2019Odluka o početku postupka nabave
13.6.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
29.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja