Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00318.
Predmet:VISKO-ELASTIČNI MATERIJAL ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU CJEVOVODA PN-T-167/19-AB
 
20.3.2019Odluka o početku postupka nabave
4.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
17.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja