Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00936
Predmet:ALAT ZA POTREBE REGIJA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-480-574-516-569-565/18-NV
 
17.10.2018Odluka o početku postupka nabave
26.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.12.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.12.2018Odluka o odabiru / poništenju
18.2.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja