Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00500
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNIM OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-335-318-325-320-18-NV
 
15.5.2018Odluka o početku postupka nabave
30.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.6.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
24.8.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja