Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-00570
Predmet:SANACIJA SVJETLARNIKA NA POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-a U IVANIĆ GRADU PN-T-312/18-VLB
 
25.5.2018Odluka o početku postupka nabave
26.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja