Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/0BP-00291
Predmet:ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-PF-217/18-MB
 
5.4.2018Odluka o početku postupka nabave
11.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
20.4.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja