Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00264
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PN-T-089-091-112-115/18-AS
 
12.3.2018Odluka o početku postupka nabave
4.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
23.4.2018Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja