Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00171
Predmet:USLUGA OBNOVE LICENCI ZA SIGURNOSNE UREĐAJE „FireEye“ I „Alien Vault“ PN-PF-138/18-LR
 
9.3.2018Odluka o početku postupka nabave
15.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
19.4.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja