Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00037
Predmet:NAJAM OPTIČKIH PARICA; PN-STU-821/17-AS PN-STU-821/17-AS
 
17.1.2018Odluka o početku postupka nabave
29.1.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.2.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.2.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.2.2018Odluka o odabiru / poništenju
11.4.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja