Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/0BP-00530
Predmet:PRUŽANJE GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-Z-454/17-MB
 
21.7.2017Odluka o početku postupka nabave
3.8.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.8.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.8.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.8.2017Odluka o odabiru / poništenju
26.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja