Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00200.
Predmet:SANACIJSKI RADOVI NA POSLOVNOJ ZGRADI U STUPNIKU PN-T-263/17-MB
 
5.4.2017Odluka o početku postupka nabave
14.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.5.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
15.5.2017Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja