Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00177
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-253-17-LR
 
3.4.2017Odluka o početku postupka nabave
5.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
25.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja