Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/0BP-00142
Predmet:UGRADNJA STABILNOG SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA PLINOM NOVEC 1230 ili jednakovrijedno U ARHIVSKIM PROSTORIMA PO PLINACRO, SAVSKA CESTA 88A, ZAGREB po sistemu „ključ u ruke“ PN-Z-768/16-MB
 
4.1.2017Odluka o početku postupka nabave
23.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
17.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja