Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00121
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI NA OBJEKTIMA REGIJA TRANSPORTA PLINA: SREDIŠNJA HRVATSKA, JUŽNA HRVATSKA, SJEVERNA HRVATSKA, ZAPADNA HRVATSKA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-200-201-196-109-198/17-NV
 
8.3.2017Odluka o početku postupka nabave
16.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
7.4.2017Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja