Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00064
Predmet:Mjerni instrument za antenske sustave radijskih veza PN-STU-084-17-LR
 
10.2.2017Odluka o početku postupka nabave
23.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
28.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja